background

İmplant Tedavi

İmplant Tedavisi Nedir ?

Eksik dişleri telafi etmek amacıyla, günümüzde en yaygın kullanılan diş tedavilerinden birisi diş implantlarıdır. Diş hekimi tarafından çene kemiğine konan diş implantı saf titanyumdan üretilen, çekilmiş veya kaybedilmiş olan bir dişin yerini alması ve üzerine yapılacak protezi destekleyecek yapay bir köktür.

banner

Çene kemikleri içine lokal anestezi veya sedasyon altında bu konuda yeteri kadar tecrübesi ve eğitimi olan bir uzman tarafından uygulanmaktadır. Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ile hemen hemen her hastaya yapılabilmektedir.

İmplant Tedavisinin Avantajları
  • Görünümü, fonksiyonu ve verdiği his aynı doğal dişinkine benzer.
  • Bir köprüye göre daha hijyeniktir, temizlemesi daha kolaydır.
  • İmplant üstü protezler, geleneksel protezlere oranla daha iyi çiğneme ve konuşma fonksiyonu sağlamaktadırlar.
  • İmplant sayesinde diş eksikliği yandaki sağlam dişlere dokunulmadan giderilebilmektedir.
  • İmplantlar ile desteklenmiş total protez kullanan kişilerde, protez tutuculuğunun artmasını sağlar.